Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

Za środki pozyskane z przeprowadzonej w 2018 roku XIII kwesty cmentarnej z początkiem maja 2019 roku rozpoczęto renowację na Starym Cmentarzu Parafialnym Rzymskokatolickim w Fajsławicach jednoczesną renowację dwóch nagrobków.

Pierwszy z nich to znajdujący się nieopodal Kaplicy Florkowskich nagrobek Teodora Opęchowskiego zmarłego w 1914 r. w Berlinie profesora medycyny Uniwersytetu Charkowskiego, przyjaciela właściciela majątku Fajsławice Józefa Florkowskiego. Życiorys prof. Opęchowskiego i jego wkład do światowej medycyny znaleźć można w licznych publikacjach, naszych książkach, Wikipedii. Wystawiony na kamiennym sklepieniu łukowym z kamienną podmurówką ciężki granitowy obelisk nie tylko się rozsunął, ale groziło jego zawalenie z uszkodzeniem stropu łukowego. Nadto zdewastowane zostało otoczenie obelisku, z ogrodzenia pomnika skradzione zostały solidne, żeliwne łańcuchy widoczne na starszych fotografiach. Sam granitowy obelisk wykonany został w firmie kamieniarskiej Franczeski Katto w Charkowie najprawdopodobniej za środki własne rodziny zmarłego.

Podczas prowadzonej XIII kwesty cmentarnej Pani Krystyna Guz z domu Ruszniak pochodząca z Woli Idzikowskiej mieszkająca w pobliżu Piask poinformowała Adama Polskiego, że w Warszawie mieszka prawnuk Teodora Opęchowskiego znany jej osobiście p. Jacek Dobrowolski. Ku naszej radości Pan Jacek również był i jest bardzo zainteresowany renowacją nagrobka swojego sławnego pradziadka. Bardzo dziękujemy w tym miejscu Panu Jackowi Dobrowolskiemu, za to zainteresowanie i udzielone wsparcie finansowe w kwocie 2 tys. zł, także zachęcenie Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddziału PTL do wsparcia renowacji ich dawnego, sławnego członka też w kwocie 2 tys. złotych. W wyniku wspólnych uzgodnień powierzono przeprowadzenie prac renowacyjnych firmie Profil kamieniarstwo - Bogdan Dumała z Lublina. Szacunkowy koszt renowacji w/w nagrobka wraz z ogrodzeniem z żeliwnymi łańcuchami oceniony został 25.05.2019 r. na ok. 9 tys. złotych. Oznacza to, że nasz wkład do zadania wynosić będzie ok. 5 tys. zł, i jeżeli chcemy aby pomnik był z łańcuchami musimy pozyskać na to dodatkowe do tych z kwesty cmentarnej środki finansowe.


Renowacja drugiego z odnawianych pomników zm. w 1877 r ks. kan. Antoniego Studzińskiego proboszcza fajsławickiej parafii w latach 1870 – 1877 (po ks. Karolu Boniewskim), powierzona została w maju 2019 roku firmie: Odlewnia żeliwa - Antoni Wąsala z Kol. Prawiedniki k. Lublina. Wykonawca zamierza sporządzić nowe odlewy identyczne jak stare, bardzo silnie skorodowane grożące zawaleniem się pomnika z ciężkim krzyżem – i na miejscu po kolei wmontowywać jej w miejsce starych. Szacunkowy koszt renowacji z czyszczeniem i malowaniem pozostałych elementów pomnika oraz żeliwnego ogrodzenia to kwota ok. 4 tys. złotych.

W całości pochodzić ona będzie ze środków pozyskanych w XIII kweście cmentarnej z 2018 roku, przeprowadzonej po 8 wcześniejszych latach braku kwest cmentarnych – dzięki zgodzie, współpracy i pomocy nowego proboszcza Parafii Fajsławice ks. kan. Andrzeja Domańskiego oraz udzielonej nam pomocy przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Fajsławicach. No i oczywiście, przede wszystkim dzięki hojności wielu setek osób, naszych wszystkich wspaniałych darczyńców – którym za wykazaną hojność bardzo dziękujemy, zapewniając że pozyskiwane od Was pieniądze będziemy zawsze racjonalne wydatkować.