Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

  • Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie,

  • Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”,

  • Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”