Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

(Lista ma jedynie charakter „wykazu”, pełne treści Uchwał w dokumentacji TPF)

  • nr 1/2019 – o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi VI kadencji…

  • nr 2/2019 – o ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w wyborach na VII kadencję władz…

  • nr 3/2019 – w sprawie zatwierdzenia wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na VII kadencję władz na lata 2019 – 2023…

  • nr 4/2019 - o potrzebie nadania Towarzystwu Przyjaciół Fajsławic statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz związanych w tą decyzją przyjętych zmian w statucie Towarzystwa…

  • nr 5/2019 - o pozostawieniu na dotychczasowym poziomie dla członków zwyczajnych: wpisowego (10 zł), oraz rocznej składki członkowskiej (15 zł)…

  • nr 6/2019 - o nadaniu tytułu czwartego w kolejności członka honorowego Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic za wybitne zasługi w promowaniu Fajsławic w świecie, oraz opracowanie wyjątkowej książki pt. “Stąd Nasz Ród” Panu prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Adamiakowi na stale mieszkającemu w Kanadzie…

  • nr 7/2019 - o utworzeniu przy Towarzystwie Przyjaciół Fajsławic “Społecznego Komitetu Odnowy Starego Cmentarza Parafialnego w Fajsławicach”, oraz potrzebie “kwest cmentarnych” na odnowę najwartościowszych, najbardziej zniszczonych na nim pomników…