Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

Poza preferowanym przez nas zakupem naszych wydawnictw w stałych ich miejscach dystrybucji w Fajsławicach i Lublinie, jest możliwe:

  • nabywanie (pewne) od nas naszych książek w czasie Świąt Zmarłych w miejscach gdzie prowadzimy w Fajsławicach kwestę cmentarną,
  • nabywanie od nas bezpośrednio przy naszych stoiskach z książkami (przypadkowe, okazjonalne) podczas imprez i uroczystości w których będziemy uczestniczyć w gminie Fajsławice, powiatach: krasnostawskim i świdnickim, oraz innych miejscach województwa lubelskiego,
  • przysłanie nam zapytania od daną książkę czy tomik wierszy pocztą e-mail lub dzwoniąc na numery telefonów podane w kontaktach (po dokonanych uzgodnieniach - w odpowiedzi wysyłanie przez nas zamówionych tytułów, Pocztą Polską na adres zamawiającego).