Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

W 2018 roku najważniejszymi zrealizowanymi przedsięwzięciami Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic były:

 • Wydanie drukiem książki Pana prof. dr hab. inż. Kazimierza Adamiaka pt.: Stąd Nasz Ród” i jej promocja z udziałem autora w kościele parafialnym oraz Szkole w Fajsławicach. Więcej informacji o książce, autorze, promocji w innych folderach.

 • Wydanie drukiem książki pt.: „Stary Cmentarz w Fajsławicach”. Opracowanie zbiorowe, wyd. II poprawione i uzupełnione. Więcej informacji o w/w książce w innych folderach.

 • Zorganizowanie po 8 latach przerwy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Fajsławicach XIII Kwesty Cmentarnej z której uzyskany dochód w kwocie ok. 7 200 zł przeznaczony będzie na renowację 2 pomników na starym cmentarzu: prof. Teodora Opęchowskiego i ks. Antoniego Studzińskiego.

 • Kontynuowanie rozpoczętej w 2014 roku długoletniej inicjatywy „Drzew Pamięci” hodowla, redystrybucji, itp. (więcej informacji w folderze „projekty”, zakładce „Drzewa Pamięci”,

 • Podobnie jak w roku poprzednim udział w uroczystościach rocznicowych, spotkaniach opłatkowych, zjazdach, konferencjach, sejmikach, festynach oraz innych imprezach na terenie gminy, powiatu i województwa, w tym organizowanych przez LGD „Krasnystaw Plus” i Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie – nie wymienianych w niniejszym sprawozdaniu (choć z niektórych posiadamy dokumentację fotograficzną)...

W 2017 roku najważniejszymi zrealizowanymi przedsięwzięciami Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic były w kolejności chronologicznej:

 • Konferencja historyczna w dniu 28.04.2017 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach z tematem przewodnim: Zbrodni ludobójstwa Polaków na Wołyniu nie możemy zapomnieć”. Referaty głosili wybitni znawcy tego zagadnienia z Lublina i Krakowa. Program zgodnie z zamieszonym poniżej banerze, fotogaleria w zakładce fotografie…

 • Organizacja w dniu 13.08.2017 roku w Woli Idzikowskiej XVI „Zielnika Fajsławickiego” z bogatym programem merytorycznym i artystycznym, w tym m.in.: występem Teatru Fijewskich z Warszawy w spektaklu pt.: Niezłomni bohaterowie naszej Ojczyzny”, w reżyserii i z udziałem Pani Barbary Dobrzyńskiej oraz aktorów których nazwiska podane są na zamieszczonym poniżej bannerze. Treści referatów oraz ich prelegenci, program artystyczny imprezy obrazuje dalszy załącznik.

 • Organizacja spektaklu Teatru Fijewskich w dniu 10.09.2017 r. w Sanktuarium Maryjnym w Chełmie. Program, temat, aktorzy spektaklu upamiętniającego „Inkę” (Danutę Sędzikównę) na ostatnim z załączników. Warto w tym miejscu przypomnieć, podać informację że głównym sponsorem w/w 3 działań był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, zaś sponsorami uzupełniającymi podani na poniższych załącznikach.

 

Pozostałe godne przypomnienia działania TPF w 2017 roku, to w dalszej kolejności:

 • wydanie drukiem kolejnego 9 tomiku wierszy Adama Polskiego noszącego tytuł: „W poszukiwaniu drzewa Krzyża Świętego” dedykowanego Ojcu Świętemu papieżowi Franciszkowi (promocja 28.04.2017, widok okładki i syntetyczna informacja w folderze „wydawnictwa”),

 • kontynuowanie inicjatywy „Drzew Pamięci” hodowla, redystrybucji, itp. (więcej informacji w folderze „projekty”, zakładce „Drzewa Pamięci”,

 • udział w uroczystościach rocznicowych, spotkaniach opłatkowych, zjazdach, konferencjach, sejmikach, festynach oraz innych imprezach na terenie gminy, powiatu i województwa, w tym organizowanych przez LGD „Krasnystaw Plus” i Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie – nie wymienianych w niniejszym sprawozdaniu (choć z niektórych posiadamy dokumentację fotograficzną)...