Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

Dotychczasowe działania, projekty i inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic związane z upamiętnianiem naszego największego zrywu narodowego jakim było niewątpliwie Powstanie Styczniowe stawiają naszą organizację w gronie najaktywniejszych, najbardziej zasłużonych nie tylko w woj. lubelskim, ale nawet w kraju w tych przedsięwzięciach. Nie znaczy to, że Powstaniem Styczniowym przez jakiś czas nie powinniśmy się zajmować. Byłoby to bardzo złe rozwiązanie, gdyż niezależnie od prowadzonych działań w ramach innych okresów historycznych nie ma jeszcze w Fajsławicach stacjonarnej: „Izby Pamięci Powstania Styczniowego i bitwy 24 VIII 1863 roku”.

Powinniśmy w miarę zachodzących potrzeb i naszych możliwości rozbudowywać nasze małe „Mobilne Muzeum Powstania Styczniowego” zrealizowane w 2014 roku dzięki dotacji z FIO uzyskanej za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Istnieje potrzeba organizowania podobnych jak nasz w 2015 roku rajdów rowerowych dla młodzieży szkolnej gmin Fajsławice i Trawniki, a może też i okolicznych, dalszych: „Drogami Bitwy Fajsławickiej 1863 roku”. Należałoby zaktualizować w terenie i sporządzić nowe trzecie wydanie książki: „Miejsca Pamięci Powstania Styczniowego w województwie lubelskim”. W związku z wyczerpywaniem się nakładu książki: „FAJSŁAWICE 24 VIII 1863” też zasadne byłoby sporządzenie jej uzupełniającego dodruku.

Powyższe zamierzenia choć bardzo ważne, można przesunąć na lata następne – jeżeli uda nam się uzyskać środki w 2019 roku od Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na nasz pierwszy, pilotażowy projekt dotyczący dziedzictwa kulturowego obszaru dawnej gminy i parafii Fajsławice który nazwaliśmy: „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI Etno – Ziemia Fajsławicka 2019” (dla którego uzyskaliśmy potwierdzenie pisemne w nim udziału od 6 naszych bardzo ważnych lokalnych Partnerów, a o którym z konieczności na razie bardzo lakonicznie informujemy, w zakładce „Zgłoszenia do konkursów”).