Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

  • Zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z dnia 27 stycznia 2019 roku postanowiono nie zmieniać dla członków zwyczajnych TPF dotychczasowej wysokości wpisowego (10 zł), oraz rocznej składki członkowskiej (15 zł),

  • Dla członków wspierających tak indywidualnych jak i zbiorowych nie praktykujemy pobierania wpisowego. Wysokość przekazywanej „darowizny na cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic” jest dobrowolna. Sugerujemy jednak aby dla członków wspierających indywidualnych była to w zasadzie kwota nie mniejsza niż 50 zł, zaś dla członków wspierających zbiorowych, podmiotów gospodarczych w zasadzie kwota nie mniejsza niż 100 zł. Nie ma obligatoryjnego obowiązku uzgadniania z nami zamiaru przekazania darowizny jak i też jej wysokości, co oznacza że chętni którzy chcą naz wesprzeć finansowo w realizacji naszych celów statutowych mogą zrobić to w dowolnym czasie, lub też (jeżeli zachodziłaby taka potrzeba ze strony obdarowującego) na uzgodnionych między nami postanowieniach np. pisemnej „umowy darowizny” finansowej lub rzeczowej.

Przykładowe, częściowo wypełnione do uzupełnień druki wpłat zamieszczamy poniżej.