Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

Pomysłodawcami inicjatywy byli: ks. kan. Władysław Wójtowicz (proboszcz parafii Fajsławice) oraz Adam Polski (prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic).

Głównym organizatorem przedsięwzięcia było zawsze Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic. Pomagali nam najczęściej: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Fajsławicach, NSZZ "Solidarność" R.I. gm. Fajsławice, Parafia Fajsławice, Wójt i Rada Gminy Fajsławice, rzadziej inni partnerzy: Szkoły w Siedliskach i Suchodołach, Ochotnicze Straże Pożarne z gm. Fajsławice, Gminne Koło Kobiet Aktywnych gm. Fajsławice.

Materiały I Zielnika Fajsławickiego z dnia 20 - 23 maja 1999 roku ukazały się drukiem w roku następnym w postaci obszernego, liczącego 182 stron wydawnictwa książkowego formatu B – 5. W tej publikacji zbiorowej TPF pod red. Adama Polskiego pokazane zostały główne założenia organizacyjne i programowe dla tej inicjatywy kierowanej do ogółu mieszkańców „zielarskiej gminy Fajsławice” (zwłaszcza producentów ziół i młodzieży) wg początkowej koncepcji pomysłodawców. Stanowiły je na tym naszym I Zielniku Fajsławickim takie główne składniki jego programu jak: referaty zielarskie, zawody sportowe dla młodzieży, konkursy wiedzy o zielarstwie i ekologii, spotkania ze znanymi w Polsce autorami książek o tematyce zielarskiej, „białe niedziele”, występy artystyczne.

Organizowane przez nas niemal corocznie, zazwyczaj przy Szkole w Fajsławicach lub Urzędzie Gminy „Zielniki Fajsławickie” zaliczane były do ważnych przedsięwzięć rekreacyjno – kulturalnych w powiecie krasnostawskim. Miały dość interesujący, bogaty program merytoryczny części referatowych (z różnymi ważnymi „tematami przewodnimi”) i artystyczny – pomimo najczęściej skromnych środków finansowych jakie udawało nam się pozyskiwać na ich przeprowadzenie od przyjaznych nam instytucji, samorządów i lokalnych sponsorów. Każdy z tych naszych kolejnych „Zielników Fajsławickich” był inny. Miał swoją odmienną specyfikę, historię, pozostawiony zapis w nagraniach video, utrwalony cyfrową fotografią, zachowanymi sprawozdaniami merytorycznymi do: Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego. WFOŚiGW w Lublinie…

„Zielniki Fajsławickie” to podsumowując - jeden z ważniejszych realizowanych przez naszą organizację w okresie od 1999 roku projektów statutowych. Wartość ogólną tej inicjatywy, charakter, znaczenie, przekaz, specyfikę, przybliżają zamieszczone poniżej przykładowe ich programy...