Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

Pamięć o tragicznej bitwie pod Fajsławicami 24 sierpnia 1863 roku, jednej z najkrwawszych w całym Powstaniu Styczniowym, poległych w niej Powstańcach spoczywających na Starym Cmentarzu Parafialnym w Fajsławicach jest jednym z najważniejszych obowiązków statutowych naszego towarzystwa regionalnego. Realizowana jest przez różne działania takie jak: wydawnictwa książkowe: „o Fajsławickiej Bitwie”, bądź „Miejscach Pamięci Powstania Styczniowego w woj. lubelskim”, budowę nowych i renowację zniszczonych pomników związanych z bitwą, gromadzenie pamiątek związanych z Bitwą i Powstaniem w ramach „Mobilnego Muzeum...”, organizowanie okolicznościowych sesji popularnonaukowych, rajdu rowerowego drogami bitwy fajsławickiej.

Mogiła zbiorowa Powstańców Styczniowych na Starym Cmentarzu to najważniejsze od ponad 100 lat miejsce uroczystości patriotycznych. Widać to na zmieniających się licznych fotografiach w folderze głównym jakim szacunkiem darzeni byli i są Ci którzy swoje życie złożyli za Wolność Ojczyzny. Szkoda, że brakuje nam tu zdjęć z okresu okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945. Przy tym pomniku składali swoje przysięgi członkowie ruchu oporu z „Batalionów Chłopskich”. W okresie „Zrywu Solidarnościowego” lat osiemdziesiątych XX wieku, z kapłanami fajsławickiej parafii gromadzili się tu często członkowie bardzo w naszej gminie aktywnej „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Od 1990 dołącza do nich Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic pełniąc zazwyczaj rolę wiodącego organizatora uroczystości patriotycznych.

Pamięć o Powstaniu Styczniowym w środowisku lokalnym wiejskiej gminy Fajsławice, od 2013 roku nabiera wyższego poziomu i rangi dzięki nadaniu Szkole Podstawowej w Fajsławicach imienia: „Powstańców Styczniowych”, i organizowanych przez Szkołę „Regionalnych konkursach wiedzy o powstaniach narodowych”.

Szkoda jednakże, że nie mamy w Fajsławicach choćby małej stałej „Izby Pamięci Powstania Styczniowego i bitwy 24 VIII 1863 roku”. Naprawienie tego wieloletniego zaniedbania to naszym zdaniem jedna z pilniejszych potrzeb. Możemy się tego we współpracy ze Szkołą Podstawową lub nawet sami podjąć, jeżeli pomocy w tym zechciałby nam udzielić rozumiejący tą potrzebę instytucjonalny lub prywatny sponsor...