Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

Organy Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic (TPF)

Organami zarządzającymi Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic są: Walne Zebranie Członków oraz Zarząd.

Organem nadzoru, kontrolującym w naszym Stowarzyszeniu jest Komisja Rewizyjna.

W dniu 27 stycznia 2019 roku na VII Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym TPF na nową pięcioletnią kadencję w latach 2019 – 2023 wybrano

Zarząd i Komisję Rewizyjną (obecnie w Sądzie Rejestrowym KRS w Świdniku na etapie rejestracji) w następującym składzie osobowym:

Zarząd:

1. Adam Polski – Prezes Zarządu

2. Andrzej Zaborowski – Wiceprezes Zarządu

3. Michał Stępniak– Skarbnik Zarządu

4. Jolanta Szymańska - Wacławik– Sekretarz Zarządu

5. Jerzy Misztal – Członek Zarządu

6. Edward Bogusz – Członek Zarządu

7. Bogdan Kokuszko – Członek Zarządu

8. Roman Rozwałka – Członek Zarządu

9. Alicja Greczkowska – Członek Zarządu

10. Janusz Pędzisz – Członek Zarządu

11. Antoni Piśkiewicz – Członek Zarządu

12. Michał Krysa – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Henryk Bogusz - Przewodniczący

 2. Zbysław Kutrzepa - Wiceprzewodniczący

 3. Krystyna Krakiewicz - Członek

4. Jerzy Buchajczyk - Członek

 

Do chwili rejestracji w KRS w/w Zarządu i Komisji Rewizyjnej (co się czasowo przeciąga z uwagi na wprowadzane zmiany w statucie, i dostosowanie się do wymogów ustawowych stawianych organizacjom starającym się o nadanie statusu OPP) - prawomocnym Organem Zarządzającym TPF jest jeszcze Zarząd VI kadencji władz wybrany w 2013 roku w składzie:

 1. Adam Polski - Prezes Zarządu

 2. Grzegorz Lipa - Wiceprezes Zarządu

 3. Andrzej Zaborowski – Skarbnik Zarządu

 4. Krystyna Stępniak – Sekretarz Zarządu

 5. Tadeusz Denis – Członek Zarządu

 6. Jan Górny – Członek Zarządu

 7. Bogdan Kokuszko – Członek Zarządu

 8. Kazimierz Ruszniak - Członek Zarządu

Prawomocnym Organem Nadzoru w TPF (z uwagi jak wyżej, do czasu rejestracji nowej w KRS) jest jeszcze wybrana w 2013 roku Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Henryk Bogusz – Przewodniczący

 2. Jadwiga Bednarczyk – Członek

 3. Sławomir Chmiel - Członek