Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 20-060 Fajsławice, Fajsławice 107A (Szkoła Podstawowa), tel. 693 288 901

W połowie 2019 roku po wydaniu 25 książek wraz z 9 tomikami wierszy (co daje razem 34 tytułów), przygotowujemy na miarę możliwości czasowych autorów materiały i dokumenty do realizacji druków kilku możliwych kolejnych tytułów książek. Trudno jest w tej chwili określić jakie tytuły, których autorów, w jakim terminie, w jakich nakładach będą realizowane w pierwszej kolejności - bo zależy to zarówno od tego czy książka jest już przygotowana do druku, jak i od tego czy są środki na druk danej książki.

Nasze wszystkie dotychczas wydane książki miały charakter wydawnictw niekomercyjnych, niedochodowych, niskonakładowych tak jak to przewiduje statut towarzystwa regionalnego, przyjęta praktyka i zwyczaje dla wydawania książek o tematyce regionalnej. Ma to swoje dobre i złe strony, przy czym ta zła jest taka iż żadnej z naszych książek nie można kupić w żadnej księgarni, żadnym urzędzie pocztowym, żadnym EMPIKU, Supermarkecie itd. - choć nie odbiegają swoim poziomem merytorycznym i edytorskim zbyt wiele (a może i wcale) od zalegających tam latami, (przepraszamy za to określenie) „bubli wydawniczych” świetnie przez koncerny wydawnicze wypromowanych autorów zachodnich.

Istnieje jak nam się wydaje potrzeba nie tylko wydawania w małych nakładach kolejnych tytułów książek, które trafią do małego kręgu lokalnych odbiorców – ale dofinansowanie większych dodruków wartościowych tytułów, pewnie kilkoma takimi moglibyśmy się pochwalić oraz dla tych najwartościowszych naszych tytułów podejmowanie ostrożnych prób ich tłumaczeń na wybrane obce języki. Czyli reasumując potrzeba przeanalizowania strategii wydawniczej TPF w kontekście starań o nadanie organizacji statusu OPP, i już po ewentualnym uzyskaniu tego statusu…

Wracają do planowanych zamierzeń na nowe książki wydaje się, iż możliwe będzie wznowienie wydaniem drugim poprawionym i uzupełnionym książki Adama Polskiego „Pamięci dla pokoju. Cmentarze I wojny światowej w gminie Fajsławice”, nieco później także innej książki tego samego autora o Nowym Cmentarzu Parafialnym w Fajsławicach na razie z roboczym tytułem: „Tu spoczywają nasi najbliżsi”, oraz bardzo wartościowych: „Dziejów Dziecinina” autor Janusz Szwajewski, stanowiących doskonałą monografię tej miejscowości. Byłaby to pierwsza monografia wsi z naszej gminy, i wzór do naśladowania dla innych autorów, aby sporządzali podobne monografie dla swoich rodzinnych wiosek położonych w gminie Fajsławice.